Värdet av bilförmån beskattas enligt en schablon, vilken ska motsvara samtliga kostnader utom drivmedel.

Här kan du se vad som gäller för inkomståret 2021, från Skatteverket